Kurz je určený pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia I-CHTI

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka programu CHEMAT4 k prezentácii prednášok a cvičení.

Kurz je určený pre predmet Aplikovaná termodynamika inžinierskeho štúdia I-CHTI a I-TOZP

This course is designated for foreign students in a first degree.


Prezentácie z prednášok, príklady na seminárne cvičenia