Kurz ponúka doplnkové materiály ako aj on-line testy potrebné k absolvovaniu predmetu.

A course containing the theory, solved examples, tasks, and tests required to complete the seminar on the subject of Food Engineering for Erasmus students

Kurz sa zameriava na základné, ale aj progresívne metódy analýzy lipidov. Ďalej sa venuje rafinácií olejov, príprave emulgovaných tukov a masla v laboratórnych podmienkach. Teória z kurzu bude obohatená o praktické skúsenosti nadobudnuté laboratórnym cvičením.

Kurz obsahujúci prednášky, riešené príklady, teóriu, úlohy, a testy potrebné pre absolvovanie semináru k predmetu Potravinárske inžinierstvo.

Kurz ponúka doplnkové materiály ako aj on-line testy potrebné k absolvovaniu predmetu Informačné technológie v potravinárstve.


Kurz ponúka materiály potrebné k úspešnému absolvovaniu laboratórnych cvičení v rámci predmetu Technológia detergentov. 

Kurz ponúka doplnkové materiály pre absolvovanie predmetu Laboratórne cvičenie z technológie cereálií.

Kurz obsahuje doplnkové študijné materiály k absolvovaniu predmetu Analýza a spracovanie experimentálnych údajov a zadania praktických cvičení.