Modelovanie a správanie sa dynamických procesov, uzavretý regulačný obvod, analýza a návrh regulátorov. Problémy sú riešené v programovom prostredí MATLAB s plnou podporou cez Internet.

Predmet je zameraný na základné princípy riadenia chemickotechnologických procesov.

Informačné technológie 1 pre manažérov: všetky informácie o predmete, materiály z prednášok, zadania na cvičenia, testy a veľa ďalšieho.